Renovasyon

Değişen zaman ve ihtiyaçlarla birlikte, işlevini yitirmiş yapıları yeniden projelendirerek aynı ya da farklı bir amaçla kullanıma sunmaktayız.